www.tc101.cz
Čerpací stanice |  Montážní dílny |  Stanice měření emisí |  STK |  Autobazar | Dotazy
 
Ceny PHM

Ceny v ČR - 7. týden
LPG 14.51
Benzín 30.06
Nafta 30.94

  Ceny v zahraničí
Poptávka LPG přestavby
Zadat přestavbu
Vše o LPG
  Hlavní strana
  Výhody LPG
  •  Výhody členství
  •  O klubu
  •  Přihláška
  •  Stanovy klubu
  Nová auta s LPG
  Fotogalerie
  Zkušenosti s LPG
  Napsali o LPG
  Archiv zpráv
  Zajímavosti
 
Prodej LPG doplňků
-LPG obchod

 

Stanovy LPG klubu
klublogo
I. Základní ustanovení:

Název: LPG KLUB
Sídlo: Brandýs nad Orlicí, Tyršova ul. 285
Org. působnost: Česká republika
LPG KLUB je dobrovolným sdružením všech občanů zajímajících se o alternativní pohon motorových vozidel.


II. Cíl činnosti:

LPG KLUB vyvíjí činnost k propagaci a rozvoji alternativního pohonu v ČR. K zajištění této činnosti shromažďuje veškeré informace o pohonu a provozu motorových vozidel, čerpacích stanicích a všech oblastí souvisejících s tímto tématem. Vydává zpravodaje, knihy, mapy, seznamy a jiné další materiály s těmito informacemi, poskytuje je svým členům i široké veřejnosti. Snaží se o získání podpory alternativního pohonu ze strany státních orgánů.


III. Orgány sdružení:

Nejvyšším orgánem je shromáždění členů LPG KLUBU. Toto shromáždění svolává výkonný výbor v případě potřeby. Shromáždění členů stanovuje směry činnosti, rozhoduje o přijetí a změnách stanov o zániku či změně sídla sdružení. Shromáždění členů ustavuje výkonný výbor, který je řídicím a výkonným orgánem sdružení. Výkonný výbor je volen shromážděním členů. V mimořádném případě, nutné výměny jednoho člena výboru volí úřadující výkonný výbor a v této volbě se musí shodnout všichni jeho členové. Ustaveným výkonným výborem se do tohoto svolání stává (po zaregistrování) přípravný výbor. Výkonný výbor se skládá nejméně ze tří členů (předseda, jednatel, hospodář) a je schopen se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny. Právo jednat jménem sdružení má předseda, který je pověřen výkonným výborem. Výkonný výbor zabezpečuje plnění usnesení členského shromáždění, organizuje a řídí veškerou činnost LPG KLUBU. Členové výkonného výboru mají nárok na náhradu prokázaných výdajů, které jim při výkoně funkcí vznikly.


IV. Zásady hospodaření:

Majetek LPG KLUBU tvoří hmotný i nehmotný majetek, finanční prostředky. Majetek vzniká z členských příspěvků, darů, dotací, z výtěžků pořádaných akcí a poskytovaných služeb. Poskytováním služeb se rozumí pronájmy, prodej, zprostředkování a poskytování majetku a informací ve vlastnictví LPG KLUBU. Veškerý majetek smí být použit pouze k dosažení a zajištění cíle činnosti LPG KLUBU. Za hospodaření je odpovědný výkonný výbor, ten je také odpovědný za zajištění revizní činnosti.


V. Práva a povinnosti členů:

Členem LPG KLUBU se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami a zaplatí členský příspěvek. Dokladem o členství je platný průkaz. Členství zaniká vystoupením, úmrtím, vyloučením nebo nezaplacením členského příspěvku. Každý člen má právo podílet se na všech výhodách poskytovaných členům a vyplývajících z činnosti tohoto sdružení. Dále má právo podávat návrhy a sdělovat připomínky k činnosti sdružení. Povinností člena je podporovat cíle sdružení, řádně platit členské příspěvky a oznamovat výkonnému výboru závažné informace související s cíly sdružení.


 
Anketa
Měli byste zájem o aplikaci pro chytré telefony s vyhledáváním čerp. stanic LPG v ČR, případně i v zahraničí?

  (22 %)
(72 %)
(6 %)


Celkem 4196 hlasů
 
Nové vozy s LPG a zárukou

      Dacia
      Fiat
      Hyundai
      Kia
      Mercedes
      Opel
      Renault
      Subaru
      Škoda
Spolupracující firmy

  Dodavatelé LPG
-
 
PrimagasFlaga
TomegasKralupol
Hunsgas 
  
Čerpací stanice LPG
od Bonett.cz


  Montážní dílny LPG

www.tc101.cz
  

  Stanice měření emisí


Dekra
  

Vstup pro firmy

  Stanice měření emisí

  Stanice technické kontroly

  Čerpací stanice

Pocidadlo Web4U.cz


 © www.lpg.cz 2007
 Komerční použití informací z těchto  stránek pouze se souhlasem  provozovatele těchto stránek.

 

© 2004 Fin